കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആട്ടിന്‍ പാലോ? പശുവിന്‍ പാലോ?

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആട്ടിന്‍ പാലാണോ പശുവിന്‍ പാലാണോ ഏറ്റവും മികച്ചത്. മിക്ക അമ്മമാര്‍ക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടാകും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ മികച്ചതാണ് ആട്ടിന്‍ പാല്‍. പ്രീബയോട്ടിക് ഗുണങ്ങളും അണുബാധകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവും ആട്ടിന്‍ പാലിനുണ്ട്. ഇത് വയറിലെ എല്ലാത്തരം അണുബാധകളില്‍ നിന്നും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ജേണല്‍ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. ഉദരത്തിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളുടെ വളര്‍ച്ചയെ സഹായിക്കാനും ഉപദ്രവകാരികളായ ബാക്ടീരിയകളില്‍നിന്നു സംരക്ഷണമേകാനും ഒലിഗോസാക്കറൈഡ്‌സ് എന്ന പ്രീബയോട്ടിക്കിന് കഴിയുമെന്നും പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. 14 ഇനം പ്രീബയോട്ടിക് ഒലിഗോ സാക്കറൈഡുകള്‍ ആട്ടിന്‍ പാലില്‍ ഉണ്ടെന്ന് പഠനത്തില്‍ തെളിഞ്ഞു. ആട്ടിന്‍ പാല്‍ ഉദരത്തിലെ നല്ല ബാക്ടീരിയകളെ നിലനിര്‍ത്തി അണുബാധകളില്‍ നിന്നു സംരക്ഷണമേകുന്നു. ആറു മാസം വരെ പ്രായമുള്ളതും ആറുമാസം മുതല്‍ ഒരു വയസ്സു വരെ പ്രായമുള്ളതുമായ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ആട്ടിന്‍ പാല്‍ ഫോര്‍മുലകളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഒലിഗോസാക്കറൈഡുകളുടെ സാന്നിധ്യവും അവയുടെ പ്രീബയോട്ടിക്, ആന്റി ഇന്‍ഫക്ഷന്‍ ഗുണങ്ങളും ഗവേഷകര്‍ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. പശുവിന്‍ പാലാണ് മുലപ്പാലിനു പകരം കൂടുതലാളുകളും കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കുന്നത്. എന്നാല്‍ മനുഷ്യന്റെ മുലപ്പാലിനോടു സാമ്യമുള്ളത് ആട്ടിന്‍ പാലിനാണ്. നല്ല ബാക്ടീരിയ ആയ bifido bacteria യുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും ഉപദ്രവകാരിയും രോഗകാരിയുമായ ഇകോളിയെ തടയാനും ആട്ടിന്‍പാല്‍ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

share this post on...

Related posts