മുഖത്തെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സ് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ വഴികളുണ്ട്

മുഖത്തെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്‌സ് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ വഴികളുണ്ട്

എണ്ണമയമുള്ള ചര്‍മത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നമാണ് ബ്ലാക്ക്‌ െഹഡ്‌സ്.(മുഖത്ത് കറുത്ത െപാട്ടുകള്‍) · രണ്ടുനേരം ഫെയ്‌സ്വാഷ്‌ െകാണ്ട് മുഖം കഴുകാം. ·തുളസി, വേപ്പില, പുതിന എന്നിവ അടങ്ങിയ ഫേസ്വാഷുകളാണ് നല്ലത്. ·പുറത്തുപോയി വന്നാല്‍ ആസ്ട്രിന്‍ജന്റ് ലോഷന്‍ േകാട്ടണില്‍ മുക്കി, എണ്ണമയമുള്ള സ്ഥലത്തു നന്നായി തുടയ്ക്കുക. · നാരങ്ങാനീരും പയറുപൊടിയും മുള്‍ട്ടാനിമിട്ടിയും റോസ് വാട്ടറില്‍ േയാജിപ്പിച്ച്‌ േപസ്റ്റ് ആക്കി മുഖത്ത് ഇടുക. · ഉണങ്ങിയാല്‍ മുഖത്ത് വെള്ളം സ്‌പ്രേ െചയ്തശേഷം വിരലുകള്‍ െകാണ്ട് മസാജ്‌ െചയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് കഴുകി മൃദുവായ ടൗവല്‍ െകാണ്ട് മുഖം തുടയ്ക്കുക. ആഴ്ചയില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ െചയ്യാം. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട് വനിത

Read More