ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുക

ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കുക

ഒരു പിതാവാകുക എന്നത് ബോധപൂര്‍വ്വമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അത് ഏറെ ഉത്തരവാദിത്വം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് നിങ്ങള്‍ ഒരു നല്ല സംരക്ഷകന്‍ ആകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പിതാവാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതോടെ നിങ്ങള്‍ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും. എപ്പോഴാണ് ഒരു പിതാവാകാന്‍ പറ്റിയ സമയം എന്നതാണ് പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. അത് ഇപ്പോള്‍ വേണോ, അതോ പിന്നീട് മതിയോ? ഒരു പിതാവാകാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ബാധകമാണോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. ഒരു കുട്ടിയെ വളര്‍ത്താന്‍ കുടുംബത്തിന് സ്ഥിരതയുണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം നല്ല സ്ഥിതിയിലാണോ? നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് മുഴുവന്‍ അവള്‍ക്കൊപ്പം ജീവിക്കാനാകുമോ? എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ഒരു പിതാവ് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. മറ്റ് സ്ത്രീകളില്‍ താല്‍പര്യമോ, രഹസ്യബന്ധങ്ങളോ ഉള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെങ്കില്‍ അത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. നിങ്ങള്‍ക്ക്…

Read More