പൂച്ചയോടൊത്ത് സെല്‍ഫി എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു, കിട്ടിയത് കരണം പുകഞ്ഞ അടി !

പൂച്ചയോടൊത്ത് സെല്‍ഫി എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു, കിട്ടിയത് കരണം പുകഞ്ഞ അടി !

ഓമനിച്ചു വളര്‍ത്തുന്ന പുന്നാര മൃഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയെടുക്കുക എന്നത് എല്ലാ യജമാനന്‍മാര്‍ക്കും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഓമനിച്ചു വളര്‍ത്തിയ പൂച്ചയുമായി സെല്‍ഫി എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവതിക്കു പൂച്ചയുടെ കൈയില്‍ നിന്നും കിട്ടിയത് കരണത്ത് അടിയായിരുന്നു. റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള വിഡീയോയിലാണ് പൂച്ച യുവതിയുടെ കരണത്ത് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂച്ചയെപ്പോലെ ക്യൂട്ട് ലുക്ക് വരുത്തി സെല്‍ഫിമോഡ് ഓണാക്കി ക്യാമറ പൂച്ചയ്ക്കുനേരെ യുവതി പിടിച്ചു. പൂച്ച ഉമ്മ തരുമെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ പ്രതീക്ഷ. എന്നാല്‍ ക്യാമറ കണ്ട പൂച്ച പമ്മി പമ്മി യുവതിയുടെ കവിളിന്റെ അടുതെത്തി, ക്യാമറയിലേക്ക് ഒന്നു നോക്കി പിന്നെ കൊടുത്തു ഠപ്പേന്ന് ഒരു അടി. അപ്രതീക്ഷിതമായ അടിയില്‍ യുവതി വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞു. ഇരയാകുമെന്ന വിചാരത്തിലാണ് പൂച്ച ക്യാമറയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ഏതായാലും ഉമ്മ പതിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അടി ക്യാമറയില്‍ നന്നായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Read More