കറവ പശുക്കള്‍ നേരിടുന്ന മഴക്കാലരോഗങ്ങള്‍

ഇന്ന് നാം വളര്‍ത്തുന്ന കന്നുകാലികളില്‍ 95% ന വും സങ്കര ഇനങ്ങളാണ് ഇവ പ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ കാര്യത്തില്‍ വളരെ പിറകിലാണ് . കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങള്‍ ഇവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. മഴക്കാലത്ത് സങ്കര ഇനം കറവപശുക്കളില്‍ അകിടു വീക്കമാണ് പ്രധാന പ്രശ്‌നമായി വരുന്നത് .അകിടു വീക്കം മൂന്ന് രീതിയില്‍ വരാം .ഒന്നാമത്തേത് പശു യാതൊരു ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കാറില്ല പതുക്കെ പതുക്കെ പാലിന്റെ അളവില്‍ കുറവ് വരുന്നു .തീറ്റയില്‍ ഉള്ള കുറവാണെന്നാണ് കര്‍ഷകര്‍ കരുതുക .എന്നാല്‍ ഇത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കില്‍ പാല്‍ രുചിച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ ഉപ്പ് രുചിയുള്ളതായി തോന്നാം .രണ്ടാമത്തേത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അകിട് വീക്കം .ഇത് പെട്ടെന്ന് ലക്ഷണങ്ങള്‍ പുറത്ത് കാണിക്കും അകിടില്‍ നിര് കാണപ്പെടുകയും പശു നടക്കുന്നതിനും കിടക്കുന്നതിനും മടി കാണിക്കും പാലിന് മഞ്ഞനിറമോ ചാരനിറമോ കാണാം .ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ മനസ്സിലാകും അകിട് വീക്കം ആണെന്ന് ..മുന്നാമത്തേത് പശു വിന് മറ്റ് ‘ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും കാണില്ല മുലത്തെട്ടില്‍ തടിപ്പ് കാണാം പാല്‍ തൈര് പോലെ പിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാം .ഇങ്ങനെ മുന്ന് രീതിയില്‍ അകിട് വീക്കം കാണാറുണ്ട് . മഴക്കാലം തൊഴുത്തും പരിസരവും പൊതുവേ വൃത്തി കുറവായിരിക്കും .നിരവധി രോഗാണുക്കള്‍ ഈ സമയത്ത് തൊഴുത്തിലും പരിസരത്തും വരാന്‍ ഇടയുണ്ട് . തൊഴുത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന കീടാണുക്കള്‍ പശുക്കളുടെ ശരീരത്തില്‍ കയറുന്നത് വഴിയാണ് അകിടു വീക്കം സാധാരണയായി ഉണ്ടാകുന്നത് .മഴക്കാലം തൊഴുത്തും പരിസരവും വളരെ വ്യത്തിയായി സൂക്ഷികേണ്ടതുണ്ട് . മഴ സമയത്ത് തൊഴുത്തിലും പരിസരത്തും വെള്ളം കെട്ടി നില്‍ക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുത് .തൊഴുത്ത് അണുവിമുക്തമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം . വളകുഴിയില്‍ മാസത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ കുമ്മായം വിതരണം .അണുക്കളെ തടയാന്‍ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം . പശുവിന്റെ ശരീരത്തില്‍ വരുന്ന മുറിവുകള്‍ക്ക് ഉടന്‍ ചികിത്സ നേടണം . അകിടു വീക്കത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ ഉടന്‍ കുത്തി വയ്പ്പ് എടുക്കാന്‍ മടിക്കരുത് .ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ അകിടുവിക്കരോഗത്തെ തടയാം .

share this post on...

Related posts