ക്വാറന്റീന്‍ ഇനി 7 ദിവസം

മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുന്നവരും മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരും ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയേണ്ട കാലാവധി ഏഴുദിവസമായി കുറച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. കേരളത്തിൽ എത്തിയതിന്റെ ഏഴാം നാൾ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവായാൽ ക്വാറന്റീൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. എങ്കിലും തുടർന്നുള്ള ഏഴുദിവസം കൂടി ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞ് പരിശോധന നടത്താത്തവർ ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലേക്ക് വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ഏതാനുംദിവസത്തേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് മടക്കയാത്രാ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വാറന്റീൻ വേണ്ടെന്ന് ഉത്തരവിറങ്ങിയിരുന്നു.

Related posts