പെട്രോളിന് എട്ട് പൈസ കുറഞ്ഞു

Fuel-Petrol-price

Fuel-Petrol-price

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പെട്രോളിന് എട്ട് പൈസ കുറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസമായി ഇന്ധന വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലായിരുന്നു. അതേസമയം ഡീസല്‍ വിലയില്‍ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡീസലിന് 72.63 രൂപയാണ്. പെട്രോളിന് എട്ട് പൈസ കുറഞ്ഞ് 79.45 രൂപയായി.

Related posts