പെട്രോളിന് എട്ട് പൈസ കുറഞ്ഞു

Fuel-Petrol-price

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പെട്രോളിന് എട്ട് പൈസ കുറഞ്ഞു. രണ്ട് ദിവസമായി ഇന്ധന വിലയില്‍ മാറ്റമില്ലായിരുന്നു. അതേസമയം ഡീസല്‍ വിലയില്‍ ഇന്നും മാറ്റമില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡീസലിന് 72.63 രൂപയാണ്. പെട്രോളിന് എട്ട് പൈസ കുറഞ്ഞ് 79.45 രൂപയായി.

share this post on...

Related posts