സ്വയം സ്നേഹിച്ച്‌ സന്തോഷമായിരിക്കാം

സ്വയം സ്നേഹിച്ച്‌ സന്തോഷമായിരിക്കാം

സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച്, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേറെ പവർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനു സാധിക്കാതെ വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിലയെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക എന്നതാണ് മാനസിക സമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാര്യം. സ്വയം മതിപ്പ് തോന്നുന്നത് എളുപ്പമല്ലെങ്കിലും, സ്വയം വിലമതിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വയം സ്നേഹം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കുഞ്ഞു ചുവടുകൾ അനിവാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ മത്സരിക്കേണ്ട ഒരേയൊരു വ്യക്തി നിങ്ങളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേയൊരു വിജയിയെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളു, അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്! സ്വയം മുൻ‌ഗണന നൽകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം മാറ്റുക. ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനുള്ള ശക്തി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുക. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ജയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായി…

Read More

നഷ്ട്ടപെട്ട സന്തോഷം തിരികെ കൊണ്ട് വരാം

നഷ്ട്ടപെട്ട സന്തോഷം തിരികെ കൊണ്ട് വരാം

എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷത്തൈടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ചെറുതും വലുതുമായ വിഷമതകൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു.ഒരുപക്ഷേ അത് ഓഫീസിലെ ബോസ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കാം, കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ജോലിക്കാര്യങ്ങൾ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ പങ്കാളിയുമായി ഉണ്ടായ ചെറിയ വാക്കു തർക്കങ്ങൾ പോലുമാകാം. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെയൊരു സാധാരണ ദിവസത്തിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ തിരിനാളങ്ങളെ ഊതി കെടുത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷമതകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുകയും, ദിവസം മുഴുവനും നിരന്തരമായി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് കരുതി വിഷമതകൾക്ക് സ്വയം അടിപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്കു മുന്നിൽ കടന്നുവരുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാകും. ഒരു മോശപ്പെട്ട ദിവസം നിങ്ങൾക്കു മേൽ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിഷമതകളെ മുഴുവൻ, ശുശ്രൂഷിച്ചു സുഖപ്പെടുത്താനായി ഈ പ്രപഞ്ചം…

Read More

ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നഷ്ട്ടപെട്ട സന്തോഷം തിരികെ കൊണ്ട് വരാം

ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നഷ്ട്ടപെട്ട സന്തോഷം തിരികെ കൊണ്ട് വരാം

ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ചെറുതും വലുതുമായ വിഷമതകൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം നേരിടേണ്ടതായി വരുന്നു. അതെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദിവസത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തെ മുഴുവൻ കവർന്നെടുക്കുന്നതായി മാറുന്നു.ഇതെല്ലാം നമ്മുടെയൊരു സാധാരണ ദിവസത്തിലെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ തിരിനാളങ്ങളെ ഊതി കെടുത്തുന്നതിന് കാരണമാകാറില്ലേ? ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്കു മുന്നിൽ കടന്നുവരുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാകും. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷമതകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുകയും, ദിവസം മുഴുവനും നിരന്തരമായി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് കരുതി വിഷമതകൾക്ക് സ്വയം അടിപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മിക്കവാറും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മോശപ്പെട്ട ദിവസം നിങ്ങൾക്കു മേൽ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിഷമതകളെ മുഴുവൻ, ശുശ്രൂഷിച്ചു സുഖപ്പെടുത്താനായി ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളാണിവ. ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഒരു മോശം ദിവസത്തിൻ്റെ വിഷമതകളെ കുറച്ചുകൊണ്ട് അതൽപ്പം മികച്ചതാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ വിഷമത്തിലേക്ക്…

Read More

ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള തുട വെളുപ്പിക്കാൻ ഈസി വിദ്യ

ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള തുട വെളുപ്പിക്കാൻ ഈസി വിദ്യ

നിങ്ങൾ സുന്ദരമായ ചര്‍മ്മമുള്ളവരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തുട ഇരുണ്ട നിറത്തിലായി കാണപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇതിനു പിന്നിൽ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ആണുള്ളത്. പലരസ്പരം തുടകള്‍ തമ്മില്‍ ഉരസുമ്പോഴാണ് നിറം മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ലജ്ജാകരമായ അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ! നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക തുടകളില്‍ കറുത്ത പാടുകള്‍ സ്വാഭാവിക രീതിയില്‍ ലഘൂകരിക്കാമെന്നത് സത്യമാണ്. എങ്കിൽ അതിനായി പരിഹാരം ഉണ്ട്. അതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ. നാരങ്ങ നീരും വെളിച്ചെണ്ണയും ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം അവസ്ഥകള്‍ക്ക് നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാവുന്നതാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ചര്‍മ്മത്തിലെ ഹൈപ്പര്‍പിഗ്മെന്റേഷന്‍ ലഘൂകരിക്കാനും വരണ്ട ചര്‍മ്മത്തെ മോയ്‌സ്ചുറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. നാരങ്ങ നീര് സ്വാഭാവിക ബ്ലീച്ചിംഗ് ഏജന്റായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പായ്ക്ക് സ്വാഭാവിക മോയ്‌സ്ചറൈസിംഗ് ബ്ലീച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 3 ടീസ്പൂണ്‍ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് അതില്‍ അര നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേര്‍ക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ തുടയില്‍ പുരട്ടി 15…

Read More

കു‍ഞ്ഞോമനയുടെ വരവ് കാത്ത് പേർളി മാണിയും ശ്രീനിഷും

കു‍ഞ്ഞോമനയുടെ വരവ് കാത്ത് പേർളി മാണിയും ശ്രീനിഷും

മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താര ജോഡിയാണ് പേളി മാണിയും ശ്രീനിഷും. ബിഗ് ബോസിലൂടെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ പേളിയും ശ്രീനിഷും എടുക്കുന്നതും ഒന്നാകുന്നതും. ഷോ കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ വിവാഹിതരാവുകയും ചെയ്തു. ആരാധകര്‍ ഏറെ ആഘോഷിച്ച പ്രണയജോഡിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മൂന്നാമതൊരാള്‍ കൂടി ഇപ്പോൾ കടന്നു വരികയാണ്. താന്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന വാര്‍ത്തയാണ് പേളി പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. തന്റെ വയറു കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ടാണ് ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന വാര്‍ത്ത പേളി പുറത്തു വിട്ടത്. രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് ഞങ്ങള്‍ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് അവന്റെ ഒരംശം എന്നില്‍ വളരുന്നു എന്നായിരുന്നു പേളി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചത്. പേളിയും ശ്രീനിഷും വിവാഹിതരാകുന്നത് 2019 മെയ് അഞ്ചിനായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ആരാധകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരജോഡിയാണ്. ടെലിവിഷന്‍ അവതാരകയായി ശ്രദ്ധ നേടിയ പേളി സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷം പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന ലൂഡോയിലൂടെ ഹിന്ദിയിലും അരങ്ങേറുകയാണ് പേളി. അനുരാഗ് ബസു…

Read More

ഓരോ പുഞ്ചിരിയിലും പത്ത് കാര്യങ്ങൾ

ഓരോ പുഞ്ചിരിയിലും പത്ത് കാര്യങ്ങൾ

മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ പ്രതികരണമാണ് ഒരു പുഞ്ചിരി. ഇത്തരം പുഞ്ചിരികൾ നമ്മളെയും നമുക്കു ചുറ്റുപാടുള്ളവരേയും സന്തോഷ പൂർണമാക്കി തീർക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നൽകാവുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോലും സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം കളങ്കമില്ലാത്ത ഓരോ പുഞ്ചിരിയും നമുക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും സന്തോഷം പകരാൻ സഹായിക്കുന്നു. പുഞ്ചിരിയുടെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളും ഗുണങ്ങളുമെല്ലാം കണ്ടെത്താനായി എണ്ണമറ്റ പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒരുപോലെ മികച്ച സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള അന്തരീക്ഷം ആശ്വാസ പൂർണ്ണമാക്കി തീർക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി പലർക്കും സഹായകമാകും. ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരം പുഞ്ചിരികൾ യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിന്റെ ഫലമായതോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും അഭിനയമോ ഏതും ആകട്ടെ, ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ലേ! പുഞ്ചിരിക്ക്…

Read More

സ്നേഹനിധിയായ ഞങ്ങളുടെ സാഠേ, ആര്‍ക്കും എന്ത് സഹായത്തിനും ഓടിയെത്തും!… കണ്ണീരണിഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കള്‍

സ്നേഹനിധിയായ ഞങ്ങളുടെ സാഠേ, ആര്‍ക്കും എന്ത് സഹായത്തിനും ഓടിയെത്തും!… കണ്ണീരണിഞ്ഞ് മാതാപിതാക്കള്‍

സ്വജീവന്‍ ത്യജിച്ചും ആയിരങ്ങള്‍ക്ക് പുതുജീവന്‍ പകര്‍ന്ന ധീരനായ പൈലറ്റിന് അശ്രുപുഷ്പങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിക്കുകയാണ് കേരളക്കര. കരിപ്പൂര്‍ വിമാനാപകടത്തില്‍ ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ഡിവി സാഠേയുടെ ഓര്‍മകള്‍ ജനമനസുകളില്‍ ദീപ്തം. ഇപ്പോഴിതാ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹവും വിട്ടെറിഞ്ഞ് മരണത്തിലേക്ക് മറഞ്ഞ സാഠേയെ കണ്ണീരോടെ ഓര്‍ക്കുകയാണ് അച്ഛനും അമ്മയും. മകന്‍ സ്നേഹനിധിയായിരുന്നുവെന്നും എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാന്‍ ഓടിയെത്തുമായിരുന്നുവെന്നും കരിപ്പൂര്‍ വിമാനാപകടത്തില്‍ മരിച്ച എയര്‍ ഇന്ത്യ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ദീപക് വസന്ത് സാത്തെയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍. അവന്‍ എന്നും അധ്യാപകര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നുവെന്ന് അമ്മ നീല സാഠേയും പറഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റന്‍ സാഠേയുമൊത്തുള്ള അവസാന ഫോണ്‍ സംഭാഷത്തെയാണ് ബന്ധുവായ നിലേഷ് സാഠേ ഓര്‍ത്തെടുത്തത്. ”ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ തവണയുമെന്ന പോലെ നര്‍മ്മവും സരസവും ആയിരുന്നു ആ സംഭാഷണവും. വന്ദേ ഭാരത് മിഷനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അറബ് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ തിരികെ…

Read More

പത്തു വയസ്സുകാരനെ കടലിലേക്കു വലിച്ചിട്ട് സ്രാവ്; കൂടെച്ചാടി രക്ഷപ്പെടുത്തി പിതാവ്

പത്തു വയസ്സുകാരനെ കടലിലേക്കു വലിച്ചിട്ട് സ്രാവ്; കൂടെച്ചാടി രക്ഷപ്പെടുത്തി പിതാവ്

സിഡ്‌നി: ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ പിതാവിനൊപ്പം മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ പോയ പത്തു വയസ്സുകാരനു നേരെ സ്രാവിന്റെ ആക്രമണം. കുട്ടിയെ ബോട്ടില്‍നിന്ന് സ്രാവ് കടലിലേക്കു വലിച്ചിടുകയായിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് തൊട്ടുപിന്നാലെ കടലിലേക്കു ചാടിയതോടെ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്രാവ് കടന്നുകളഞ്ഞു. കയ്യിലും നെഞ്ചിലും തലയിലും മുറിവുകളുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ നില തൃപ്തികരമാണ്. കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി ടാസ്മാനിയ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ടാസ്മാനിയ ദ്വീപിന്റെ തീരപ്രദേശത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ച് പിതാവിനും മറ്റു രണ്ടു മീന്‍ പിടിത്തക്കാര്‍ക്കുമൊപ്പമായിരുന്നു കുട്ടി കടലില്‍ പോയത്. തീരത്തുനിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ (മൂന്ന് മൈല്‍) അകലെ സംഘം മീന്‍പിടിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സ്രാവിന്റെ ആക്രമണം. കുതിച്ചെത്തിയ സ്രാവ് കുട്ടിയെ ബോട്ടില്‍നിന്ന് കടിച്ച് കടലിലേക്കു വലിക്കുകയായിരുന്നു. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്രാവ് ആക്രമണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയ. ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ അഞ്ച് പേരാണ് സ്രാവ് ആക്രമണങ്ങളില്‍ മരിച്ചത്….

Read More

നിപ്പ, പ്രളയം, കോവിഡ്; പ്രണയസാഫല്യത്തിനു മൂന്നാം തവണയും വിലങ്ങായി പ്രകൃതി

നിപ്പ, പ്രളയം, കോവിഡ്; പ്രണയസാഫല്യത്തിനു മൂന്നാം തവണയും വിലങ്ങായി പ്രകൃതി

കോഴിക്കോട്: ആദ്യം നിപ്പ, പിന്നെ പ്രളയം, ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ്. ഇവ കാരണം പ്രേമിന്റെയും സാന്ദ്രയുടെയും പ്രണയം അനന്തമായി നീളുകയാണ്. മൂന്നു കാരണങ്ങളാല്‍ ഇതു മൂന്നു തവണയാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ടിവരുന്നത്. എരഞ്ഞിപ്പാലം അരിയില്‍ പ്രേം ചന്ദ്രന്റയും (26) എ.വി.സാന്ദ്ര സന്തോഷിന്റെയും (23) വിവാഹമാണ് മൂന്നാംതവണയും മാറ്റിവച്ചത്. ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു വിവാഹം നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അയല്‍വാസികളായ പ്രേമും സാന്ദ്രയും കുട്ടിക്കാലംതൊട്ട് പരസ്പരം അറിയുന്നവരാണ്. ഏറെക്കാലമായി പ്രണയത്തിലുമാണ്. ഇരുവരെയും പിടിച്ചുകെട്ടിക്കാന്‍ രണ്ടു വര്‍ഷം മുന്‍പ് വീട്ടുകാര്‍ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും പ്രകൃതിയാണ് സമ്മതിക്കാത്തത്. 2018 മേയ് 20ന് വിവാഹം നടത്താനാണ് ഇരുവീട്ടുകാരും ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. മേയ് 2ന് കോഴിക്കോട്ട് നിപ്പ പൊട്ടിപുറപ്പെട്ടു. മേയ് 16 എത്തിതോടെ ഭയം കാരണം ജില്ലയില്‍ ആരും പുറത്തിറങ്ങാതായി. ഇതോടെ കല്യാണം മാറ്റിവയ്‌ക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി. തുടര്‍ന്നു പ്രേമിന്റെ ബന്ധു മരിച്ചതോടെ ഒരു വര്‍ഷം കല്യാണം നടത്താന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയായി. പിന്നീട് 2019ല്‍…

Read More

‘ ആദ്യരാത്രി ക്യാമറക്കണ്ണുകളില്‍ പകര്‍ത്തണം… ഞെട്ടണ്ട ആവശ്യം സത്യമാണ്…. ‘

‘ ആദ്യരാത്രി ക്യാമറക്കണ്ണുകളില്‍ പകര്‍ത്തണം… ഞെട്ടണ്ട ആവശ്യം സത്യമാണ്…. ‘

വിവാഹദിനവും വിവാഹവേളയും വ്യത്യസ്തവും ആനന്ദകരവുമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാത്തവര്‍ ആരാണുള്ളത്. പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയായാലും ആ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റേത് സംഭവങ്ങളുമായി തട്ടിച്ച് നോക്കിയാലും അതിനോളം വലുതായി അവര്‍ക്ക് മറ്റൊന്നും പകരം വെക്കാനുണ്ടാകില്ല. മനസിന്റെ എതോ ഒളിഞ്ഞ കോണുകളില്‍ ആ ശുഭമുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ ഒരു അലയായ് വീശിയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വിവാഹം വ്യത്യസ്തമാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് പുതിയ തലമുറ. അതില്‍ വിവാഹ ഫോട്ടോഗ്രഫിക്ക് ചെറുതല്ലാത്ത പങ്കും ഉണ്ട്. എന്നും ഓര്‍ത്തിരിക്കേണ്ട നിമിഷങ്ങള്‍ മാനോഹരമായി പകര്‍ത്താന്‍ പല വ്യത്യസ്ത മാര്‍ഗങ്ങളും നമ്മള്‍ സ്വീകരിക്കും. എന്നാല്‍ വ്യത്യസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും ചിലര്‍ തയ്യാറാണന്ന് ലണ്ടനിലെ ബാര്‍ക് ഡോട് കോമില്‍ വന്ന പരസ്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2016ല്‍ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ വധുവും വരനും ഇപ്പോള്‍ വിശ്വാസ്തരായ വിഡിയോഗ്രഫറെ തിരയുകയാണ്. തങ്ങളുടെ ആദ്യ രാത്രി ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്‍. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഇരുവരുടെയും വിവാഹം. 2016 ല്‍ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍…

Read More