ഭാരതപ്പുഴയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പുത്തൻ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ!

സാംസ്‌കാരികവും ചരിത്രപരവുമായി ഏറെ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമാണ് ടൂറിസം മേഖലയിലെ തൃത്താലയെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് തൃത്താല നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി -ടൂറിസം പദ്ധതികളുടെ അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നിയമസഭാ സ്പീക്കറും തൃത്താല എം.എൽ.എ. യുമായ എം.ബി. രാജേഷ് അധ്യക്ഷനായി. ടൂറിസത്തെ വിജ്ഞാനവുമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ലിറ്റററി ടൂറിസം സർക്യൂട്ടിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് തൃത്താലയെന്നും ബേപ്പൂരിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് പൊന്നാനി വഴി തൃത്താലയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ലിറ്റററി സർക്യൂട്ട് പദ്ധതിയിൽ തൃത്താല നിർണായകമാവുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒപ്പം രാജ്യത്താദ്യമായാണ് ഒരു ബജറ്റിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ലിറ്റററി ടൂറിസം സർക്യൂട്ടായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കാഴ്ചപാടുകൾ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനെ ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

nila

കൂട്ടത്തിൽ പരമാവധി ജനങ്ങളുമായി അടുത്ത് മുന്നോട്ടു പോവുകയെന്ന നിലപാടാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ടെക്‌നോളജിയെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ‘പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഫോർ യു’ ആപ് ജൂൺ ഒന്നുമുതൽ ട്രയൽ റണ്ണായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിലൂടെ ഇതിനോടകം ലഭിച്ച ഏഴായിരത്തോളം പരാതികളിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയാണ്. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള കൺട്രോൾ റൂം സംവിധാനം വിപുലീകരിച്ച് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടോൾഫ്രീ നമ്പറിൽ നിശ്ചിത സമയം വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. ഓരോ പരാതികളിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരാളെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തലത്തിലുമായി നിയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Velliyamkallu Heritage Park, Thrithala, Palakkad – Discovering India

Related posts