കല്ല്യാണ തണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വാഴവരക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കല്യാണതണ്ട് .കട്ടപ്പന ചെറുതോണി റോഡില്‍ യാത്ര ചെയ്താല്‍ ഇവിടെ വരാം.കട്ടപ്പന ചെറു തോണി റോഡില്‍ നിര്‍മല സിറ്റി എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു രണ്ടു കിലോമീറ്റര്‍ മാറി ആണ് ഈ സ്ഥലം. വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച്ച ഭംഗി ഇവിടെ വന്നാല്‍ ആസ്വദിക്കാം.പ്രേത്യകം പാസുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഇവിടെ നിലവില്‍ ഇല്ല.ഭാവിയില്‍ ഇതു ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ആവും

share this post on...

Related posts