അറിയാം കുരങ്ങന്‍ മൈലാഞ്ചിയെ

കുപ്പമഞ്ഞള്‍ കേരളത്തില്‍ അങ്ങിങ്ങായി കാണുന്നതും ഏഴടിയില്‍ കൂടുതല്‍ ഉയരത്തില്‍ വളരാത്തതും ഔഷധഗുണമുള്ളതുമായ ഒരു ഒരു സസ്യമാണ്. വിത്തില്‍നിന്നും ഒരുതരം മഞ്ഞച്ചായം ലഭിക്കും. കുപ്പമഞ്ഞള്‍ എന്ന പേരില്‍ മലബാര്‍ ഭാഗത്തും തിരുവിതാംകൂര്‍ ഭാഗത്ത് കുരങ്ങ് മൈലാഞ്ചിയെന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് അനാട്ടോ. ശാസ്ത്രനാമമാകട്ടെ ബിക്‌സാ ഒറിലാനയെന്നും. കുപ്പമഞ്ഞള്‍ സദാ ഇലപ്പച്ചയോടുകൂടി കാണുന്നു. പൂവിടും കാലം മേയ് അവസാനം. കുലകളായി വലിയ പൂക്കള്‍ ഉണ്ടാകുമെമെങ്കിലും ഇതിനെ ഉദ്യാനസസ്യമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. കാരണം പൂക്കള്‍ വിരിഞ്ഞ് ആറേഴു മണിക്കൂറിനകം വാടി അനാകര്‍ഷകമാകും. കായ്കള്‍ പരന്ന് ത്രികോണാകൃതിയിലായിരിക്കും. ഇത് ഉണങ്ങിയാല്‍ പൊട്ടിപ്പിളരും. ഉള്ളില്‍ ഓറഞ്ചുനിറത്തോടെയുള്ള വിത്തുകള്‍ കാണാം. വിത്തിന്റെ ഒരറ്റം വെളുത്തുമിരിക്കും. കുപ്പമഞ്ഞള്‍ കൃഷി ലാഭകരമാണ്. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ കൃഷി കുറവായതിനാല്‍ വിപണനം പ്രശ്‌നമാണ്. ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തി വിപണനസാധ്യത ഉറപ്പാക്കി കൃഷി ചെയ്യുക.

share this post on...

Related posts