ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ നല്‍കിയാല്‍ സാരികള്‍ എന്നും പുതുമയോടെ സൂക്ഷിക്കാം !

സ്ത്രീകള്‍ ധരിക്കാന്‍ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്ത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് സാരി. സ്ത്രീകള്‍ സാരിയുടുത്തുകാണാന്‍ പുരിഷന്‍മാര്‍ക്കും ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനാല്‍ സാരി വാങ്ങുന്നതിന് പണം ചിലവഴിക്കുന്നതൊന്നും ആളുകള്‍ക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നമേ അല്ല. പക്ഷേ സരികല്‍ എന്നും പുതുമയോടെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.
സാരി പെട്ടന്ന് ചീത്തയാകുന്നു എന്ന് സ്ത്രീകള്‍ പലപ്പോഴും പരാതി പറയാറുണ്ട്. ചെറിയ ചില കാര്യള്‍ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ സാരികള്‍ എന്നും പുതുമയോടെ സൂക്ഷിക്കാന്‍ സാധികും. സാരി അലക്കുന്നതിലാണ് പ്രധാന കാര്യം ഇരികുന്നത്. സാരികള്‍ വാഷിംഗ് മെഷീനില്‍ ഇട്ട് അലക്കുന്നവരാണ് ഏറെ പേരും ഇതാണ് സാരികള്‍ പെട്ടന്ന് നാശമാകുന്നതിന് കാരണം. പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടണ്‍ സാരികളും, പട്ട്‌സാരികളും ഒരിക്കലും മെഷീനില്‍ അലക്കരുത് ബക്കറ്റില്‍ വെള്ളത്തിലിട്ട് അധികം ബലം പ്രയോഗിക്കാതെയാണ് സാരി കഴുകേണ്ടത്. അത്യാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഷാംപു ഉപയോകിച്ച് അലക്കാം. പട്ടു സാരികള്‍ ഇളം വെയിലില്‍ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തം. സാരികളില്‍ അഴുക്കാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള അരികുകളില്‍ മാത്രമേ ബലം പ്രയോകിച്ച് വൃത്തിയാക്കാവു, അലക്കിയ ശേഷം സാരി മുറുകെ പിഴിയാനും പാടില്ല. വെള്ളം വാര്‍ന്നുപോകുന്ന തരത്തില്‍ വിരിച്ചിടുക.

share this post on...

Related posts