ഉച്ചഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതത്ര നല്ലതല്ല… ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

തടി കുറയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉച്ചഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്. എന്നാല്‍ പട്ടിണി കിടന്ന് ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യം പലര്‍ക്കും അറിയില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തില്‍ അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായി ഉച്ചഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്‍ മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് പുതിയൊരു പഠനം പറയുന്നത്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പോഷകഗുണമുള്ള ആഹാരം കൂടുതലായി ആവശ്യമാണ്. അവരുടെ ശരീരികാരോഗ്യത്തിന് മാത്രമല്ല മാനസികാരോഗ്യകത്തിനും അവ ആവശ്യമാണെന്നും പഠനം പറയുന്നു. പോഷകഹാരത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം സ്ത്രീകളില്‍ മാനസിക ക്ലേശം, പിരിമുറുക്കം തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ഗവേഷകര്‍ പറയുന്നു. 563 പേരിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 48 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും 52 ശതമാനം സ്ത്രീകളും അതില്‍പ്പെടുന്നു. സ്ത്രീകളില്‍ ഉല്‍കണ്ഠ, വിഷാദരോഗം എന്നിവയ്ക്ക് ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷക കുറവ്് ഒരു കാരണമാകുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുമ്പോഴാണ് പോഷകത്തിന്റെ കുറവ് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുക. പുരുഷന്മാരെയപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പോഷകഗുണമുളള ആഹാരം ആവശ്യമാണെന്ന് പഠനം പറയുന്നു.

share this post on...

Related posts