ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കു ക്യാന്‍സര്‍ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയില്‍ സൗജന്യചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികളുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്യാന്‍സര്‍ ബാധിതരായ 18 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യചികിത്സ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയായ ക്യാന്‍സര്‍ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് 18 കോടി രൂപയുടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാന്‍ സാധിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെകെ ശൈലജ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു.
നീണ്ടകാലം ചെലവേറിയ ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്നതിനാല്‍ ചികിത്സാചെലവ് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സൗജന്യ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രിയില്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാമിഷന്റെ കൗണ്‍സലര്‍മാര്‍ വഴിയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി പ്രത്യേക അപേക്ഷാഫോം ആവശ്യമില്ല. സുരക്ഷാ മിഷന്റെ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക വിശകലനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ചികിത്സാചെലവുകള്‍ വഹിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതായി കണ്ടെത്തുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകും. എ.പി.എല്‍, ബി.പി.എല്‍ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ചികിത്സ ലഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചു.

സൗജന്യചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികള്‍

1. ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, തിരുവനന്തപുരം
2. ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, തൃശൂര്‍
3. ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ
4. ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്
5. ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോട്ടയം
6. ഗവ: മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, കണ്ണൂര്‍
7. ഐ എം സി എച്ച്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്
8. ഐ. സി. എച്ച്, മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്, കോട്ടയം
9. റീജിയണല്‍ ക്യാന്‍സര്‍ സെന്റര്‍, തിരുവനന്തപുരം
10. ജനറല്‍ ആശുപത്രി, എറണാകുളം
11. മലബാര്‍ ക്യാന്‍സര്‍ സെന്റര്‍, കണ്ണൂര്‍
12. ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി, എറണാകുളം

share this post on...

Related posts