കണ്ടെയിനര്‍ ബൈക്കിടിച്ചു തകര്‍ന്നു; അല്‍പ്പം മാറിയിരുന്നെങ്കില്‍ ജീവന്‍ തന്നെ പോയേനേ!..

share this post on...

Related posts