നാല് ഐഫാണുകളുടെ വില്‍പ്പന ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍ത്തി


ഈ നാല് ഐഫോണ്‍ മോഡലുകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില്‍പ്പന ആപ്പിള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ പുതിയ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായി ഐഫോണ്‍ നിരയില്‍ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഐഫോണ്‍ എസ്.ഇ., ഐഫോണ്‍ 6, ഐഫോണ്‍ 6 പ്ലസ്, ഐഫോണ്‍ 6എസ് പ്ലസ് എന്നിവയുടെ വില്‍പനയാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിര്‍ത്തുക. ഈ ഫോണുകള്‍ പൂര്‍ണമായും പിന്മാറിയാല്‍ 29,500 രൂപയുള്ള ഐഫോണ്‍ 6എസ് ആകും വിപണിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന എറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഐഫോണ്‍. നിലവില്‍ ഐ ഫേണ്‍ എസ്.ഇ.ക്ക് 22,000 രൂപയാണ് വില. ഇന്ത്യയില്‍ പ്രാദേശികമായി നിര്‍മിക്കുന്ന മോഡലുകളാണ് ഫോണ്‍ എസ്.ഇ., 6എസ്, 7

share this post on...

Related posts