പഴയ 20 പൈസ വിറ്റാല്‍ 80,000ത്തിലേറെ രൂപ കിട്ടും

20 പൈസയോ 25 പൈസയോ ഒക്കെ കൈയില്‍ ഉണ്ടോ..80,000 രൂപയില്‍ അധികം ലഭിച്ചേക്കും. അതെ. ഇകൊമേഴ്‌സ് സൈറ്റായ ഫ്‌ലിപ്കാര്‍ട്ടിലാണ് പഴയ 20 പൈസ നാണയത്തിന് 86,349 രൂപയില്‍ വില്‍പ്പനയ്ക്കിട്ടത്. 1986ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ 20 പൈസയാണ് ! ഞെട്ടിയ്ക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് വില്‍പ്പനയ്ക്കിട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ഒല്‍എക്‌സില്‍ 1970ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ 25 പൈസയ്ക്ക് 80,000 രൂപ വിലയിട്ടു കൊണ്ടുള്ള പരസ്യവും അടുത്തിടെ പ്രത്യേക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. 2011ല്‍ ആണ് 20 പൈസ നാണയം റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഔദ്യോഗികമായി പിന്‍വലിച്ചത്. 1982 ല്‍ ആയിരുന്നു 20 പൈസ വിപണിയില്‍ എത്തിയത് എന്ന് വിവിധ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നു. 70,000 രൂപയ്ക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് പഴയ 20 പൈസ ലേലത്തില്‍ പോയിരുന്നു. നിലവില്‍ 50 പൈസയില്‍ താഴെയുള്ള നാണയങ്ങള്‍ രാജ്യത്ത് വിനിമയത്തില്‍ ഇല്ല.

Related posts