ഇന്ത്യയ്ക്കായി 75000 കോടി മുടക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍

ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രത്യേക ഡിജിറ്റൈസേഷന്‍ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഗൂഗിള്‍. അടുത്ത 57 വര്‍ഷങ്ങക്കള്‍ക്കുള്ളില്‍ 75,000 കോടി രൂപ ഇന്ത്യയില്‍ നിക്ഷേപിയ്ക്കും എന്ന് ഗൂഗിള്‍ സിഇഒ സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ വ്യക്തമാക്കി. ഓഹരി നിക്ഷേപം, പര്‍ട്ണര്‍ ഷിപ്പ് തുടങ്ങി വിവിധ മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയാകും ഇന്ത്യയില്‍ ഇത്രയും തുക നിക്ഷേപം നടത്തുക. ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ ഉള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നിക്ഷേപം എന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് സുന്ദര്‍ പിച്ചൈ പ്രതികരിച്ചത്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രത്യേക ഉത്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഗൂഗിള്‍ പുറത്തിറക്കും. പ്രാദേശിക ഭാഷകള്‍ക്ക് മുന്‍ തൂക്കം നല്‍കി വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരും. ഡിജിറ്റല്‍ പരിവര്‍ത്തനത്തിനായി ചെറുകിട ബിസിനസുകളെ ഉള്‍പ്പെടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കും.
ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില്‍ നിര്‍മിത ബുദ്ധി(എഐ) ഉള്‍പ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരും. ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളില്‍ നിര്‍മിത ബുദ്ധി(എഐ) ഉള്‍പ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വരും

Related posts